Nedělní Matiné: Foscarina foscarina

date of exhibition: 2006/07/02
institution: Kostel sv. Kláry
type of exhibition: hudební vystoupení/koncert