Nedělní Matiné: Lilie, symbol lásky nebeské i pozemské

date of exhibition: 2006/07/23
institution: Kostel sv. Kláry
type of exhibition: hudební vystoupení/koncert