Súčasný československý umelecký šperk

date of exhibition: 1983/08/04 - 1983/09/04
institution: Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (Okresná galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne)
type of exhibition: kolektivní