Bronislav Losenický: Figurální motivy

Author's Invitation
published, title (subtitle)
1984   Bronislav Losenický: Figurální motivy