Bronislav Losenický: Figurální motivy

person, born
Kříž Jaroslav, 12. 10. 1934