Neklidem k Bohu: Náboženské výtvarné umění v Čechách a na Moravě v letech 1870 - 1914

date of exhibition: 2007/01/18 - 2007/03/18
institution: Západočeská galerie v Plzni
type of exhibition: kolektivní