Emil Filla: Obrazy a kresby dosud nevystavené z let 1938 - 1939

person, born
Filla Emil, 4. 4. 1882