Emil Filla: Obrazy a kresby dosud nevystavené z let 1938 - 1939

keyword
akvarel
kresba
malba