Ellen Jilemnická: Sochy

institution, city, address
Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha, _