Jubilanti Spolku výtvarných umělců Mánes 2001

group
Spolek výtvarných umělců Mánes (SVU Mánes)