Nová intimita

date of exhibition: 1991/01 - 1991/01/20
institution: Výstavní síň Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV)
type of exhibition: kolektivní

notes:
založeno podle www.i-datum.cz
Pepperstein, Pavel. Prohlídka některých nových pamětihodností českého uměleckého života očima cizince. In: Výtvarné umění 1991, č. 5, s. 23-47