Posmrtná výstava Daniela Mayera, rozšířená o dřevoryty F.Bílka, kresby V. Morstadta, sbírku starých rytin z majetku UB

date of exhibition: 1915/01 - 1915/02
institution: Obecní dům - výstavní sály
type of exhibition: kolektivní

notes:
80. výstava Umělecké besedy
katalog