Nový vizuální styl Domu umění města Brna Výstava studentských soutěžních prací

date of exhibition: 2008/02/15 - 2008/03/02
institution: Galerie G99
type of exhibition: kolektivní