Miroslava Zychová: Věcí vidění

keyword
malba
obraz