Současná finská grafika

date of exhibition: 1947/09
institution: Galerie Hollar
type of exhibition: kolektivní