Nizozemské grafické umění

date of exhibition: 1925/12
institution: Místnosti Krasoumné jednoty
type of exhibition: kolektivní