Mikulovské výtvarné sympozium Dílna 2008

institution, city, address
Město Mikulov, Mikulov (Břeclav), _
Poradní sbor MVS, _, _
Regionální muzeum v Mikulově, Mikulov (Břeclav), Zámek 1/4