František Hodonský: Obrazy, grafika / Paintings, graphics. František Janák: Skleněné plastiky / Glass sculptures

type: kolektivní
place of exhibition: Středoevropská galerie a nakladatelství
date of exhibition: 1994/12/20 - 1995/01/15

František Hodonský: Obrazy, grafika / Paintings, graphics. František Janák: Skleněné plastiky / Glass sculptures

person   born
Hodonský František   19. 2. 1945    
Janák František   1. 6. 1951    

František Hodonský: Obrazy, grafika / Paintings, graphics. František Janák: Skleněné plastiky / Glass sculptures

institution, city, address
Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha, Husova 21

František Hodonský: Obrazy, grafika / Paintings, graphics. František Janák: Skleněné plastiky / Glass sculptures

pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle)
  1994   František Hodonský: Obrazy, grafika, František Janák: Skleněné plastiky