XXXI. Międzynarodowe Sympozjum Ceramiki - Porcelana inaczej (Výstava prací)

date of exhibition: 2007/09
institution: Muzeum w Wałbrzychu
type of exhibition: kolektivní