XXXI. Międzynarodowe Sympozjum Ceramiki - Porcelana inaczej (Výstava prací)

date of exhibition: 2008/02 - 2008/03
institution: Muzeum Miejskie we Wrocławiu
type of exhibition: kolektivní