Václav Hollar: Grafika k 300. výročí úmrtí

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1977   Václav Hollar: Grafika k 300. výročí úmrtí
Subordinate Document
published, title (subtitle)
1977   Pražské výstavy v druhé polovině léta