Milena Bartlová: Může umění probouzet touhu?

date of exhibition: 2009/04/07
institution: Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945)
type of exhibition: přednáška/projev

notes:
místnost č. 115