Jerzy Bereś: Zwidy wyrocznie ołtarze wyzwania

type: autorská
place of exhibition: Muzeum narodowe
date of exhibition: 1995/05 - 1995/08
event time (catalogue): 1995/05 - 1995/08

Jerzy Bereś: Zwidy wyrocznie ołtarze wyzwania

person   born
Bereś Jerzy   14. 9. 1930    

Jerzy Bereś: Zwidy wyrocznie ołtarze wyzwania

institution, city, address
Muzeum narodowe, Poznaň (Poznań), Aleje Karola Marcinkowskiego 9

Jerzy Bereś: Zwidy wyrocznie ołtarze wyzwania

person   born
Węcka Aleksandra        

Jerzy Bereś: Zwidy wyrocznie ołtarze wyzwania

katalog autorský
  published   title (subtitle)
  1995   Jerzy Bereś: Zwidy wyrocznie ołtarze wyzwania