Michael Biberstein: Malba mezi meditací a pohybem

date of exhibition: 2000/05/05 - 2000/07/09
institution: Dům umění města Brna
type of exhibition: autorská

notes:
1. patro + Procházkova síň
zahájení 4.5.2000 v 17.00