Josef Procházka: Kresby

date of exhibition: 2003/03/05 - 2003/05/05
institution: Geofyzikální ústav AV ČR, přednáškový sál
type of exhibition: autorská