František K. Foltýn

date of exhibition: 1967/07/21 - 1967/08/27
institution: Galerie Václava Špály
type of exhibition: autorská