Německé malířství 19. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci

date of exhibition: 1999/06/24 - 1999/09/26
institution: Oblastní galerie Liberec
type of exhibition: kolektivní