Chvála sběratelství. Holandské obrazy 17. a počátku 18. století v českých sbírkách

date of exhibition: 1994/01/20 - 1994/03/13
institution: Oblastní galerie Liberec
type of exhibition: kolektivní