Jan Štursa 1880-1925

person, born
Novotný Otakar, 11. 1. 1880
Wirth Zdeněk, 11. 8. 1878