Tibor Gáll: Jubilejná výstava

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1980   Tibor Gáll: Jubilejná výstava (Kresba, maľba, grafika, tapiséria)