Nově restaurovaná díla barokního umění

date of exhibition: 1995/02/21 - 1995/05/21
institution: Dům U Kamenného zvonu
type of exhibition: kolektivní