Přehled výstav 1964-2012

subtitle: citygalleryprague.cz

type of document: seznam výstav/akcí/událostí
imprint date: 2012
number of page: 48 + 4
dimensions [mm]: 297 x 210

notes:
tisk z počítače

Přehled výstav 1964-2012

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1964/10/02 - 1964/11/30   Eduard Milén: Výtvarné dílo, Obecní dům, Praha
1964/10/30 - 1964/11/31   Kresby Rudolfa Kremličky, Staroměstská radnice, Praha
1965/03/05 - 1965/04/11   Werner Bischof: Přehled fotografického díla, Obecní dům, Praha
1965/03/11 - 1965/04/03   Ferdinand Engelmüller, Staroměstská radnice, Praha
1965/11/16 - 1965/12/16   Albín Brunovský: Grafika, Staroměstská radnice, Praha
1966/02/15 - 1966/03/02   Han Weltmann: Obrazy, Staroměstská radnice, Praha
1966/10/20 - 1966/11/27   Václav Trefil: Obrazy, kresby, grafika, Staroměstská radnice, Praha
1966/11/11 - 1966/11/30   Georges Joniaux, Obecní dům, Praha
1966/12/20 - 1967/01/31   Josef Váchal: Výbor z celoživotního díla 1904-1954, Staroměstská radnice, Praha
1967/01/18 - 1967/02/26   Kuzma Sergejevič Petrov-Vodkin, Obecní dům, Praha
1967/05/25 - 1967/07/23   Vilém Nowak: Výbor z díla, Obecní dům, Praha
1967/07/13 - 1967/09/17   Auguste Rodin: Výstava drobné plastiky a kreseb k 50. výročí Rodinova úmrtí a k 65. Výročí jeho první pražské výstavy, Staroměstská radnice, Praha
1968/01/11 - 1968/03/03   Martin Martinček: Fotografie, Obecní dům, Praha
1968/02/20 - 1968/04/15   Třebechovický Proboštův betlém, Bruselský pavilon, Praha
1968/03/26 - 1968/04/26   Aldo Borgonzoni: Tvorba z let 1934 - 1967, Obecní dům, Praha
1968/06/28 - 1968/08/15   Rudolf Kedl, Obecní dům, Praha
1968/09/26 - 1968/11/10   Josef Václav Schwarz, Staroměstská radnice, Praha
1969/01/16 - 1969/02/28   Jiří Trnka: Práce z let 1963 - 1968, Galerie Nová síň, Praha
1969/01/30 - 1969/04/13   Josef Mařatka (1874 - 1937): Kresby a plastiky, Obecní dům, Praha
1969/02/20 - 1969/03/30   Mario Giacomelli, Staroměstská radnice, Praha
1969/04/08 - 1969/05/04   Jindřich Novák: Kresby z Makedonie, Staroměstská radnice, Praha
1969/05/15 - 1969/06/26   Carl Unger: Obrazy a kresby, Obecní dům, Praha
1969/05/15 - 1969/06/29   Ludmila Pokorná: Obrazy z let 1958 - 1968, Staroměstská radnice, Praha
1969/07/03 - 1969/08/03   Janine Emanuel Loo, Obecní dům, Praha
1969/07/18 - 1969/09/07   Český barok ve fotografii Alexandra Paula, Staroměstská radnice, Praha
1969/09/20 - 1969/10/26   Jan Kupecký, Staroměstská radnice, Praha
1969/11/27 - 1969/12/31   Hans Grundig, Obecní dům, Praha
1969/12/17 - 1970/01/25   Cesare Colombo: Fotografie, Staroměstská radnice, Praha
1970/02/12 - 1970/03/15   Milan Grygar: Grafické partitury, Staroměstská radnice, Praha
1970/07/08 - 1970/09/27   Jan Kodet: Sochařské dílo, Staroměstská radnice, Praha
1970/09/07 - 1970/10/11   Jubel Bartosch: Grafika, Staroměstská radnice, Praha
1970/10/15 - 1970/12/13   Indie v díle Jaroslava Hněvkovského, Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Praha
1970/10/23 - 1970/11/22   Emanuel Famíra: Obrazy a plastiky, Mánes, Praha
1970/11/03 - 1970/11/29   Béla Uitz, Staroměstská radnice, Praha
1970/12/01 - 1971/01/31   Alois Wachsman, Obecní dům, Praha
1971/02/18 - 1971/03/21   Vlasta Vostřebalová-Fischerová: Výbor z díla, Staroměstská radnice, Praha
1971/04/20 - 1971/06/13   Viktor Dobrovolný: Sochařské dílo, Obecní dům, Praha
1972/05/11 - 1972/06/18   Bohuslav Reynek: Výběr z díla 1930-1971, Staroměstská radnice, Praha
1972/06/30 - 1972/10/08   Emil Filla: Díla ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Staroměstská radnice, Praha
1972/10/19 - 1972/11/30   Marian Gadzalski: Koně, Praha, Praha
1972/11/30 - 1973/03/04   Mikoláš Aleš ve sbírkách Galerie hlavního města Prahy a Muzea Aloise Jiráska a Mikoláše Alše, Obecní dům, Praha
1973/03/29 - 1973/04/22   Oswaldo Guayasamín, Obecní dům, Praha
1973/07/42 - 1973/09/02   Ladislav Jan Kofránek 1880-1954: Výbor z díla, Staroměstská radnice, Praha
1973/08/23 - 1973/10/09   Josef Matička: Praha, Staroměstská radnice, Praha
1974/06/13 - 1974/07   Karel Myslbek: Výbor z díla, Galerie Václava Špály, Praha
1974/11/17 - 1974/12   Staroměstské náměstí ve fotografii Václava Jírů, Göteborg, Göteborg (Gothenburg)
1975/02/11 - 1975/03/16   Jean Effel: Kresby, Staroměstská radnice, Praha
1975/07/04 - 1975/08/31   30 let svobodné Bratislavy ve fotografii Ladislava Noela, Staroměstská radnice, Praha
1975/07/26 - 1975/09/07   Bořivoj Žufan: Výběr z díla, Galerie Václava Špály, Praha
1976/01/14 - 1976/02/22   Zdeněk Kolářský: Medaile, mince, Staroměstská radnice, Praha
1976/04/16 - 1976/05/30   Ondrej Ivan: Obrazy a kresby, Staroměstská radnice, Praha
1976/10/15 - 1976/11/28   Josef Mařatka: Drobná plastika, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1976/12/16 - 1977/02/06   Jaroslav Horejc: Sochařské dílo, Staroměstská radnice, Praha
1977/01/07 - 1977/02/20   Václav Brožík: Výbor z díla, Staroměstská radnice, Praha
1977/04/28 - 1977/05/22   Klára Pataki, Staroměstská radnice, Praha
1977/12/08 - 1978/01/22   Jan Kutálek: Tvorba z let 1942-1977, Staroměstská radnice, Praha
1978/02/07 - 1978/02/26   Vladimír Lammer: Fotografie, Staroměstská radnice, Praha
1978/05/10 - 1978/06/25   Vojta Sucharda - český sochař, Staroměstská radnice, Praha
1978/05/25 - 1978/07   Arnošt Folprecht: Obrazy. Výběr z díla (1923 - 1976), Staroměstská radnice, Praha
1978/08/29 - 1978/10/08   Jurij Timofejevič Ždanov, Staroměstská radnice, Praha
1978/09/28 - 1978/11/19   Viktor Stretti, Staroměstská radnice, Praha
1978/10/26 - 1978/12/31   Martin Martinček: Hory a bystřiny, Staroměstská radnice, Praha
1979/01/16 - 1979/02/25   Karel Kuklík: Fotografie, Staroměstská radnice, Praha
1979/01/19 - 1979/02/18   Atanas Pacev: Obrazy, Staroměstská radnice, Praha
1979/03/07 - 1979/04/08   Z tvorby Mikuláše Rogovského 1974-1978, Staroměstská radnice, Praha
1979/11/22 - 1980/01/20   Karel Müller: Výběr z díla, Staroměstská radnice, Praha
1980/01/31 - 1980/03/16   Jan Kavan: Výbor z díla, Staroměstská radnice, Praha
1980/03/06 - 1980/05/03   Ota Janeček: Kresba, grafika, plastika, Staroměstská radnice, Praha
1980/05/15 - 1980/07/13   Adolf Born: Dílčí bilance: Výstava k padesátinám, Staroměstská radnice, Praha
1980/06/19 - 1980/08/10   Karel Neubert: Praha - město staletí, Staroměstská radnice, Praha
1980/08/26 - 1980/09/28   Neprakta: Kreslený humor a ilustrace, Staroměstská radnice, Praha
1980/09/18 - 1980/11/02   Viera Žilinčanová, Staroměstská radnice, Praha
1980/10/07 - 1980/11/16   Václav Jírů: Fotografie 1928-1980, Staroměstská radnice, Praha
1980/11/20 - 1981/01/03   Emanuel Famíra: Výběr z díla, Staroměstská radnice, Praha
1980/12/04 - 1981/01/04   Miloš Slezák: Medaile a drobná plastika, Staroměstská radnice, Praha
1981/04/02 - 1981/05/03   Ivan Ninov: Grafika, Staroměstská radnice, Praha
1981/04/02 - 1981/05/03   Karel Minář 1901-1973: Výběr z díla, Staroměstská radnice, Praha
1981/04/07 - 1981/08/30   Karel Müller: Výběr z díla, Bulharsko, _
1981/06/25 - 1981/07/26   Jitka Janatková: Fotografie, Staroměstská radnice, Praha
1981/08/04 - 1981/08/30   Ota Holas: Výběr z díla, Staroměstská radnice, Praha
1981/08/11 - 1981/09/14   Stanislav Holý: Kreslený humor a ilustrace, Staroměstská radnice, Praha
1981/08/11 - 1983/09/13   Emil Stojčev: Obrazy, Staroměstská radnice, Praha
1981/09/15 - 1982/11/01   Karel Pokorný: Kresba a komorní plastika, Staroměstská radnice, Praha
1981/09/22 - 1981/11/01   Ladislav Šaloun: Drobná plastika a kresby, Staroměstská radnice, Praha
1981/11/10 - 1981/12/13   Vincenc Vingler: Výběr z díla, Staroměstská radnice, Praha
1981/12/22 - 1982/01/31   Zdeněk Kolářský: Medaile, mince, Staroměstská radnice, Praha
1982/01/21 - 1982/01/31   Olga Kondapaneni: Embossing a kresby, Staroměstská radnice, Praha
1982/02/16 - 1982/03/28   Helena Emingerová 1858-1943: Výběr z díla, Staroměstská radnice, Praha
1982/02/18 - 1982/03/14   Jan Hála: Výběr z díla, Staroměstská radnice, Praha
1982/04/06 - 1982/05/09   Karel Müller: Obrazy a grafiky, Výstavní síň Pasáž, Přerov (Přerov)
1982/05/25 - 1982/07/04   Jitka Svobodová: Kresby, objekty, Staroměstská radnice, Praha
1982/06/17 - 1982/08/01   Jaroslav Chudomel: Pastely, Staroměstská radnice, Praha
1982/08/11 - 1982/11/11   Vladimír Renčín: Kreslený humor, Staroměstská radnice, Praha
1982/09/17 - 1982/10/31   Georgi Božilov: Obrazy, Palác kultury, Praha
1982/09/29 - 1982/11/14   Bohdan Lacina: Obrazy, Staroměstská radnice, Praha
1982/11/25-1983/01/02   Václav Chochola: Fotografie z let 1940-1982, Staroměstská radnice, Praha
1982/11/30 - 1983/01/02   Jaromír Stretti-Zamponi: Výstava k 100. výročí narození, Staroměstská radnice, Praha
1983/03/17 - 1983/04/17   Květoslav Bubeník: 30 let v Národním divadle - výběr z díla, Staroměstská radnice, Praha
1983/04/27 - 1983/05   Ludwik Korkoš: Sochařská tvorba, Staroměstská radnice, Praha
1983/07/12 - 1983/08/14   Pavel Nešleha: Kresby a obrazy z let 1976-1983, Staroměstská radnice, Praha
1983/11/15 - 1984/01/01   Josef Kilian: Obrazy a kresby. Výběr z díla z let 1943 - 1983, Staroměstská radnice, Praha
1983/11/22 - 1984/01/15   Jan Konůpek 1883-1950, Staroměstská radnice, Praha
1984/03/08 - 1984/04/08   Svatopluk Sulek: Praha a lidé, Staroměstská radnice, Praha
1984/04/25 - 1984/05/27   Vladimír Moťovský, Staroměstská radnice, Praha
1984/06/05 - 1984/07/15   Neprakta: Kreslený humor a ilustrace, Staroměstská radnice, Praha
1984/07/17 - 1984/08/19   Ladislav Čepelák: Výběr z díla, Staroměstská radnice, Praha
1984/07/26 - 1984/09/16   Karel Franta k roku české hudby, Staroměstská radnice, Praha
1984/09/26 - 1984/11/04   Mark Macken (1913 - 1977): Plastiky a kresby, Staroměstská radnice, Praha
1984/10/11 - 1984/11/18   Jan Souček: Obrazy, grafika, Staroměstská radnice, Praha
1984/11/29 - 1984/12/31   Michal Jakabčic: Obrazy, Staroměstská radnice, Praha
1985/01/17 - 1985/02/17   František Vobecký: Raná tvorba 1926-1938, Staroměstská radnice, Praha
1985/01/22 - 1985/02/17   Václav Markup: Výběr z díla 1923-1984, Staroměstská radnice, Praha
1985/05/28 - 1985/06/30   Olga Čechová: Kresby, Staroměstská radnice, Praha
1985/06/18 - 1985/07/23   Ivo Houf: Loutky, Staroměstská radnice, Praha
1985/08/01 - 1985/09/08   Vladimír Jiránek: Kreslený humor, Staroměstská radnice, Praha
1985/09/19 - 1985/10/20   Ladislav Čemický: Výběr z tvorby, Staroměstská radnice, Praha
1985/10/10 - 1985/11/03   Vlasta Prachatická: Portréty, Staroměstská radnice, Praha
1985/10/29 - 1985/11/24   Vlastimil Rada: Výstava k 90. výročí narození, Staroměstská radnice, Praha
1985/11/12 - 1985/12/08   Ivan Ouhel: Obrazy, objekty, kresby, Staroměstská radnice, Praha
1985/12/17 - 1986/01/19   Adolf Born, Grafika, akvarely, ilustrace, Staroměstská radnice, Praha
1986/01/16 - 1986/02/23   František Tichý: Obrazy, kresby, Staroměstská radnice, Praha
1986/03/13 - 1986/04/05   Karel Černý: Výběr z díla, Staroměstská radnice, Praha
1986/04/15 - 1986/05/11   Karel Zavadil: Obrazy, Staroměstská radnice, Praha
1986/07/31 - 1986/09/14   Jiří Šalamoun: Inventůra, Staroměstská radnice, Praha
1986/08/07 - 1986/09/07   Miroslav Khol, Staroměstská radnice, Praha
1986/09/18 - 1986/10/19   Ellen Jilemnická: Plastiky, Staroměstská radnice, Praha
1986/09/30 - 1986/11/09   Stanislav Hanzík: Výběr z díla, Staroměstská radnice, Praha
1986/10/14 - 1986/11/16   Oscar Domínguez, Staroměstská radnice, Praha
1986/10/23 - 1986/11/30   Josef Jíra: Pražské a pařížské hospody, Staroměstská radnice, Praha
1986/11/27 - 1987/01/02   Jiří Sopko: Obrazy, kresby, Staroměstská radnice, Praha
1986/12/09 - 1987/01/04   Vladimír Gažovič: Kolotoče života, Staroměstská radnice, Praha
1987/01/08 - 1987/02/07   Victor Vasarely: Výběr z díla, Staroměstská radnice, Praha
1987/02/16 - 1987/04/12   František Ronovský: Obrazy a kresby z let 1970-1986, Staroměstská radnice, Praha
1987/03/12 - 1987/04/05   Taras Kuščynskyj: Fotografie, Staroměstská radnice, Praha
1987/04/23 - 1987/05/31   Vladimír Novák: Obrazy, Staroměstská radnice, Praha
1987/04/30 - 1987/05/31   Břetislav Benda 1897-1983: Výběr z díla, Staroměstská radnice, Praha
1987/05/21 - 1987/06/21   František Hodonský: Obrazy, Staroměstská radnice, Praha
1987/07/07 - 1987/08/30   Kamil Lhoták: Výběr z životního díla, Staroměstská radnice, Praha
1987/09/10 - 1987/11/15   Svět Emila Filly, Staroměstská radnice, Praha
1987/11/24 - 1988/01/03   Arnošt Paderlík: Tvorba 1977-1987, Staroměstská radnice, Praha
1988/01/19 - 1988/02/14   Wiesław Garboliński: Výběr z malířské tvorby, Praha, Praha
1988/02/29 - 1988/05/15   Karel Souček: Obrazy, kresby, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1988/04/12 - 1988/05/29   Jan Hendrych: Plastiky, Staroměstská radnice, Praha
1988/06/14 - 1988/07/31   Miroslav Barták: Kreslený humor, Staroměstská radnice, Praha
1988/06/21 - 1988/09/04   Jiří Balcar: Výběr z díla, Staroměstská radnice, Praha
1988/08/16 - 1988/09/18   Vilém Reichmann: Fotografie, Staroměstská radnice, Praha
1988/10/20 - 1988/11/20   István Mazzag: Obrazy, Staroměstská radnice, Praha
1988/12/15 - 1989/01/konec   Alén Diviš 1900-1956: Malby a kresby, Staroměstská radnice, Praha
1989/02/02 - 1989/03/19   Dagmar Hochová: Fotografie, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1989/02/28 - 1989/03/26   Petr Pavlík: Práce z let 1976 - 1988, Staroměstská radnice, Praha
1989/03/30 - 1989/05/14   Václav Boštík, Staroměstská radnice, Praha
1989/04/07 - 1989/05/14   Jevgenij Jevtušenko: Neviditelné nitky, Staroměstská radnice, Praha
1989/06/30 - 1989/09/17   Arnold Newman: Fotografie, Staroměstská radnice, Praha
1989/07/06 - 1989/09/03   Jiří Slíva: Kreslený humor, grafika, Staroměstská radnice, Praha
1989/09/28 - 1989/11/12   Jiří Seifert: Skulptura, Staroměstská radnice, Praha
1989/11/21 - 1990/02/04   Eva Bednářová: Volná grafika, Staroměstská radnice, Praha
1989/11/24 - 1990/01/28   Jaroslav Šerých: Obrazy, grafika, Staroměstská radnice, Praha
1990/02/01 - 1990/03/25   Oldřich Karásek: Fotografie, Staroměstská radnice, Praha
1990/02/13 - 1990/03/18   Milan Knížák: Obrazy, objekty, Staroměstská radnice, Praha
1990/03/06 - 1990/05/20   Karel Malich, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1990/04/03 - 1990/05/13   Alfred Manessier: Pohled, barva, kámen - 40 let litografie, Staroměstská radnice, Praha
1990/04/10 - 1990/06/03   Jiří Načeradský: Obrazy z let 1960 - 74, Staroměstská radnice, Praha
1990/06/19 - 1990/09/23   Jaroslav Vožniak, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1990/06/26 - 1990/09/02   Karel Šourek (1909-1950): Malba, Staroměstská radnice, Praha
1990/07/24 - 1990/09/16   Adriena Šimotová: Setkání 1960-1990, Staroměstská radnice, Praha
1990/09/20 - 1990/11/11   Alena Kučerová: Grafika, plechy, Staroměstská radnice, Praha
1990/12/04 - 1991/01/06   Oldřich Smutný: Rozmanitosti, Staroměstská radnice, Praha
1990/12/18 - 1991/01/13   Jan Knap: Obrazy, Staroměstská radnice, Praha
1991/01/24 - 1991/03/24   Antonín Tomalík: Výběr z díla 1957 - 1968, Staroměstská radnice, Praha
1991/03/07 - 1991/04/14   Markéta Luskačová: Poutníci (Fotografie z let 1966-74), Dům U Kamenného zvonu, Praha
1991/06/13 - 1991/08/25   Olbram Zoubek: Sochy 1. díl, Vojanovy sady, Praha
1991/06/18 - 1991/08/25   Lucilla Catania: Sculptura, Staroměstská radnice, Praha
1991/06/27 - 1991/08/18   Olbram Zoubek: Sochy 2. díl, Staroměstská radnice, Praha
1991/07/11 - 1991/09/01   Arne Hošek: Souvislosti barev a tónů. Muzikalistická tvorba 30. let, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1991/07/11 - 1991/09/01   Robert Piesen, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1991/09/10 - 1991/10/27   Drahomír Josef Růžička - otec moderní české fotografie, Staroměstská radnice, Praha
1991/11/19 - 1992/01/19   Karel Nepraš: Sochy, Staroměstská radnice, Praha
1991/12/03 - 1992/01/19   Georges Braque: Grafické dílo, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1991/12/05 - 1992/02/02   Hugo Demartini: Dílo 1964-1974, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1992/01/07 - 1992/02/09   František Skála jr.: Staré a nové práce, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1992/01/30 - 1992/03/08   Miloslav Moucha: Malba, Staroměstská radnice, Praha
1992/02/20 - 1992/04/05   Bohuslav Reynek, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1992/03/24 - 1992/04/26   Vít Obrtel: Architektura, typografie, nábytek, Staroměstská radnice, Praha
1992/06/23 - 1992/08/30   Alexander Calder, Staroměstská radnice, Praha
1992/06/25 - 1992/08/09   Ivan Kafka: Kresby + instalace, Staroměstská radnice, Praha
1992/08/13 - 1992/10/04   Vladimír Boudník a vysočanský okruh, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1992/09/03 - 1992/10/04   Wolfgang Denk: Každý nový rok..., Staroměstská radnice, Praha
1992/12/03 - 1993/01/24   Joan Miró: Pozdní dílo, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1993/02/10 - 1993/03/28   Claudio Parmiggiani: Dílo 1967-1992, Staroměstská radnice, Praha
1993/02/10 - 1993/03/28   Claudio Parmiggiani: Dílo 1967-1992, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1993/05/07 - 1993/06/20   Henri Michaux: Kresby / Dessins, Staroměstská radnice, Praha
1993/09/21 - 1993/10/30   Jan Merta: Obrazy 1987-1993, Staroměstská radnice, Praha
1993/12/14 - 1994/01/30   André Masson: Surrealistické kresby z let 1925-1965, Staroměstská radnice, Praha
1994/06/14 - 1996/007/26   Markéta Luskačová: Fotografie ze Spitalfields (Londýn 1974-1990), Staroměstská radnice, Praha
1994/07/02 - 1994/10/26   Alfons Mucha: Das Slawische Epos, Kunsthalle Krems, Krems an der Donau
1994/07/22 - 1994/09/04   Luigi Mainolfi: Sochy, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1994/09/08 - 1994/10/30   Karel Malich: Skicáky 1964-1980, Staroměstská radnice, Praha
1994/09/09 - 1994/10/30   Marian Karel, Staroměstská radnice, Praha
1994/09/22 - 1994/11/06   Vladimír Špaček, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1994/11/10 - 1995/01/01   Michal Gabriel: Sochy, Staroměstská radnice, Praha
1995/01/12 - 1995/02/26   Čestmír Suška: Plastiky, Staroměstská radnice, Praha
1995/01/31 - 1995/03/19   Jindřich Zeithamml, Městská knihovna Praha, Praha
1995/02/28 - 1995/04/23   Milena Dopitová, Staroměstská radnice, Praha
1995/04/13 - 1995/06/18   Zdeněk Sýkora: Retrospektiva 1945 - 1995, Městská knihovna Praha, Praha
1995/05/17 - 1995/07/02   Werner Neumeister: Slavní hudebníci, Staroměstská radnice, Praha
1995/08/08 - 1995/10/01   Jiří Příhoda, Staroměstská radnice, Praha
1995/09/05 - 1995/10/29   Jiří Sopko: Obrazy a kresby 1965-1995, Městská knihovna Praha, Praha
1995/10/26 - 1996/01/22   Mario Merz: Tři instalace, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1995/11/21 - 1996/01/14   Jiří Kratochvíl, Staroměstská radnice, Praha
1995/12/07 - 1996/01/28   Josef Žáček: Až budou lumíci létat... / Once lemmings fly up.., Staroměstská radnice, Praha
1996/02/29 - 1996/04/14   Markéta Othová: Staré zdroje, Staroměstská radnice, Praha
1996/06/06 - 1996/09/01   Stanislav Zippe: Světelná pole / Luminous fields, 1968/1996, Staroměstská radnice, Praha
1996/09/10 - 1996/12/01   Viktor Brauner: Vlk z Karpat v paříži / Le loup des Carpates a Paris, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1996/11/20 - 1996/12/08   Silver: Stíny plamenů / Shadows of Flames, Staroměstská radnice, Praha
1997/02/11 - 1997/05/04   Zbyněk Sekal: Práce za posledních pětapadesát let / Arbeiten aus den letzten fünfundfünfzig Jahren, Městská knihovna Praha, Praha
1997/03/04 - 1997/05/04   Veronika Bromová: Na hraně obzoru / on the edge of the horizon, Staroměstská radnice, Praha
1997/05/29 - 1997/07/20   Federico Díaz: Tacuzcanzcan, Staroměstská radnice, Praha
1997/06/24 - 1997/08/17   Jaromír Funke: Průkopník fotografické avantgardy, Městská knihovna Praha, Praha
1997/08/05 - 1997/09/21   Sol LeWitt: 100 Cubes, Staroměstská radnice, Praha
1997/09/25 - 1998/01/04   Theodor Pištěk: Práce z let šedesátých až devadesátých / Exhibition of work 1960 - 1990, Městská knihovna Praha, Praha
1997/11/06 - 1998/01/25   Jaroslav Róna: Sochy a obrazy, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1998/10/01 - 1999/01/03   Jan Konůpek: Poutník k nekonečnu / A pilgrim to infinity, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1998/10/16 - 1999/01/17   Alfons Mucha (1860-1939): The Path to Slavonic Epopée, Historiska Museet, Stockholm
1998/11/19 - 1999/01/03   Roman Ondák: Určitě jsem tady byl / I´ve Definitely Been Here Before, Staroměstská radnice, Praha
1999/01/21 - 1999/03/22   Jiří Černický: Alergik, Staroměstská radnice, Praha
1999/04/15 - 1999/06/13   Kateřina Vincourová - Call, Staroměstská radnice, Praha
1999/05/26 - 1999/09/05   Vladimír Kopecký, Městská knihovna Praha, Praha
1999/12/09 - 2002/08   Federico Díaz: E-Area, Dům U Zlatého prstenu, Praha
1999/12/15 - 2000/02/13   Didier Courbot: Revivals / Bonjours et merci, Staroměstská radnice, Praha
2000/05/11 - 2000/08/06   Toyen, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2000/09/21 - 2001/01/05   Zdenek Rykr 1900-1940: Elegie avantgardy, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2000/11/09 - 2001/02/04   František Bílek (1872-1941): Retrospektiva, Jízdárna Pražského hradu, Praha
2001/02/20 - 2001/05/06   Štěpánka Šimlová: Sladké sny za hořkých nocí, Staroměstská radnice, Praha
2001/04/26 - 2001/07/01   Magdalena Jetelová: Urban landscape, Městská knihovna Praha, Praha
2001/06/19 - 2001/09/19   František Svátek: Čtyři hydrokinetické skulptury - fontány, Zámek Troja, Praha
2001/06/21 - 2001/09/16   Andres Serrano: Podoby zla, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2001/10/16 - 2002/01/06   Emila Medková, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2002/05/15 - 2002/10/15   Otčenáš Františka Bílka / The Lord's Prayer Cycle, Bílkova vila, Praha
2002/06/26 - 2002/09/01   Michal Pěchouček: Restaurace U nemocnice, Staroměstská radnice, Praha
2002/06/28 - 2002/09/30   Toyen, Musée d'Art Moderne de Saint-Étienne Métropole, Saint-Priest-en-Jarez
2002/09/20 - 2002/11/10   Petr Malina: Léto na Lidu / Summer on the Lido, Staroměstská radnice, Praha
2002/11/20 - 2003/03/02   František Tichý, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2002/12/02 - 2003/02/02   Hanne Darboven: Práce z let 1980-1993 / Werke aus den Jahren 1980-1993, Staroměstská radnice, Praha
2003/02/27 - 2003/05/18   Jakub Špaňhel: 26 let / 26 year, Staroměstská radnice, Praha
2003/04/08 - 2003/10/31   Tak jasně jsem ji zřel. Žena v díle Jakuba Schikanedera (1855-1924), Zámek Troja, Praha
2003/05/01 - 2003/10/30   František Bílek: Kresby / Drawings, Bílkova vila, Praha
2003/06/26 - 2003/08/03   Petra Vargová: Eyeworks, Staroměstská radnice, Praha
2004/03/17 - 2004/09/05   Antonín Slavíček 1870-1910, Městská knihovna Praha, Praha
2004/09/14 - 2004/10/31   Martin Kuriš: Magda, Staroměstská radnice, Praha
2004/10/14 - 2005/01/09   Karel Malich, Městská knihovna Praha, Praha
2004/11/18 - 2005/03/20   Adolf Hoffmeister, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2005/04/26 - 2005/06/19   Dita Štěpánová: Na procházce / On the Walk, Staroměstská radnice, Praha
2005/06/29 - 2005/09/18   Filip Kudrnáč: Impossible Dream, Staroměstská radnice, Praha
2005/10/26 - 2006/02/26   Alfons Mucha: Slovanstvo bratrské, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2005/11/29 - 2006/02/12   Lubomír Typlt: Urychlovat nekonečno / Accelerate infinity, Staroměstská radnice, Praha
2006/02/28 - 2006/05/28   Roman Trabura: Made in China, Staroměstská radnice, Praha
2006/06/08 - 2006/09/17   Alena Kotzmannová: Už to zase začíná / It's starting again, Staroměstská radnice, Praha
2006/09/26 - 2006/10/25   Valerij Plotnikov: 26 let bez Vladimíra Vysockého, Staroměstská radnice, Praha
2006/10/17 - 2007/01/21   Rudolf Kremlička (1886-1932), Dům U Kamenného zvonu, Praha
2006/11/02 - 2007/01/07   Josef Šíma: Návrat Theseův / Theseus return, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2006/11/16 - 2006/12/31   Václav Boštík: Opona 1937, Staroměstská radnice, Praha
2006/12/14 - 2007/02/18   Karel Malich: Grafiky, kresby, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2007/02/13 - 2007/05/13   Lawrence Ferlinghetti: Obrazy & básně / Paintings & Poems, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2007/02/27 - 2007/04/29   Alena Kučerová: Přehled / Summary. Grafiky, plechy, objekty / Prints, metal plates, objects, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2007/04/17 - 2007/06/10   Zbyněk Baladrán: Slovník / Vocabulary, Staroměstská radnice, Praha
2007/05/29 - 2007/09/09   Jindřich Štyrský (1899-1942), Dům U Kamenného zvonu, Praha
2007/06/19 - 2007/09/16   Bohumil Bob Krčil, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2007/10/02 - 2007/12/02   Explosionalismus: Tvorba Vladimíra Boudníka z let 1947-1956, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2007/10/30 - 2008/02/10   Jindřich Štreit: Fotografie / Protographs 1965 - 2005, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2008/01/10- 2008/02/17   Mark Ther: Videa, filmy / Videos, movies, Staroměstská radnice, Praha
2008/03/06 - 2008/06/01   František Foltýn: Košice - Paříž - Brno, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2008/10/30 - 2009/01/11   Veronika Bromová: Království / Kingdoms, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2009/02/19 - 2009/04/19   Jiří Petrbok: Duhová / Rainbow, Staroměstská radnice, Praha
2009/02/27 - 2009/05/10   Jiří David: Předběžná retrospektiva, Městská knihovna Praha, Praha
2009/04/01 - 2009/05/03   Jakub Janovský: Kango mortale, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2009/05/12 - 2009/07/26   Filip Černý: Videoart, Staroměstská radnice, Praha
2009/05/13 - 2009/06/14   Jakub Lipavský: Na hladině, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2009/06/11 - 2009/10/04   Jiří Anderle: Batrachomyomachia. Žabomyší a jiné války. Obrazy, grafiky, plastiky 1959–2009, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2009/06/24 - 2009/07/26   Adam Vačkář: Improvement, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2009/08/05 - 2009/09/06   Tomáš Džadoň: Je to atrakce nebo to padá?, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2009/09/08 - 2009/11/08   Jan Šerých: Ano, Staroměstská radnice, Praha
2009/09/16 - 2009/10/11   Nikola Čulík: Intimní požár, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2009/11/17 - 2009/12/20   Adéla Babanová: Polobozi, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2009/11/27 - 2010/02/21   Josef Bolf: Ty nejsi Ty, Ty jsi já / You Are Not You, You Are I, Staroměstská radnice, Praha
2010/01/14 - 2010/02/28   Dragana Živanović: Arte et marte, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2010/02/19 - 2010/05/02   Zdeněk Sýkora 90, Městská knihovna Praha, Praha
2010/03/05 - 2010/05/02   Marek Kvetán: * 5. 3. – † 2. 5. 2010, Staroměstská radnice, Praha
2010/03/11 - 2010/04/18   Alice Nikitinová: Tepláky a gumáky, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2010/03/16 - 2010/06/06   Zdeněk Sklenář: Deset tisíc věcí / deset tisíc let, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2010/05/05 - 2010/06/13   Markéta Hlinovská: Přihořívá, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2010/05/13 - 2010/07/25   Ouka Leele: Transgresivní utopie, Staroměstská radnice, Praha
2010/06/24 - 2010/08/01   Dana Sahánková: Chtěla bych to vědět, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2010/09/09 - 2010/10/10   Jan Pfeiffer: Extenze, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2010/09/15 - 2010/11/21   Tomáš Císařovský: Žlutá skvrna, Staroměstská radnice, Praha
2010/10/15 - 2011/01/09   Václav Boštík 1913...2005, Městská knihovna Praha, Praha
2010/12/02 - 2011/01/02   Kryštof Pešek: Kód, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2010/12/14 - 2011/03/06   Miroslav Tichý: Podoby pravdy, Staroměstská radnice, Praha
2011/01/20 - 2011/02/20   Martin Nytra: Rodina základ státu, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2011/03/10 - 2011/04/10   Pavla Sceranková: Zpráva z neokortexu, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2011/03/16 - 2011/06/05   Michal Pěchouček: Hodiny v umění, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2011/03/23 - 2011/05/15   Jiří Thýn: Předobrazy, prostor, abstrakce, Staroměstská radnice, Praha
2011/04/28 - 2011/05/31   Petr Dub: Kustodka, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2011/06/16 - 2011/07/17   Matěj Smetana: Unavená radost, Týnská literární kavárna a knihkupectví, Praha
2011/06/23 - 2011/10/23   Andreas Feininger: That's Photography, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2011/07/12 - 2011/09/18   Tomáš Svoboda: 25 slov za vteřinu, Staroměstská radnice, Praha
2011/10/13 - 2012/01/01   Jiří Matějů: Mezi mnou a tebou, Staroměstská radnice, Praha
2011/10/20 - 2011/11/27   Jakub Hubálek: Osobní záležitost, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2011/10/28 - 2012/02/05   Václav Radimský (1867-1946), Městská knihovna Praha, Praha
2011/11/22 - 2012/01/29   Bohuslav Reynek (1892-1971), Dům U Kamenného zvonu, Praha
2011/12/15 - 2012/01/22   Jakub Tomáš: S=π.r2, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2012/02/09 - 2012/03/11   Petra Římalová: Vesnice, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2012/02/09 - 2012/04/22   Michal Nesázal: E. L. F., Staroměstská radnice, Praha
2012/02/28 - 2012/05/13   Krištof Kintera: Výsledky analýzy, Městská knihovna Praha, Praha
2012/03/29 - 2012/04/29   Richard Loskot: Jednoduchá věc, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2012/04/04 - 2012/11/01   Emil Filla (1882-1953). Ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Zámek Troja, Praha
2012/04/04 - 2012/11/01   Vincenc Vingler (1911-1981): Sochy zvířat, Zámek Troja, Praha
2012/05/15 - 2012/08/19   Jaromír Novotný: Viditelné formáty, Staroměstská radnice, Praha
2012/05/17 - 2012/06/17   Tereza Damcová: Frída Kakao a vyvrhelové, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2012/06/06 - 2012/09/09   Lubomír Typlt: Tikající muž, Městská knihovna Praha, Praha
2012/09/06 - 2012/10/07   Jan Uldrych: Terra Incognita, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2012/10/02 - 2012/12/09   Milan Salák: 360°, Staroměstská radnice, Praha
2012/10/24 - 2012/11/25   Hana Hillerová: Exist, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2012/10/26 - 2013/02/03   Jan Švankmajer: Možnosti dialogu. Mezi filmem a volnou tvorbou, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2012/12/12 - 2013/01/13   Pavel Vašíček: Nirvána, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2013/01/31 - 2013/03/03   Jan Bigas: Kdesi mezi lesy, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2013/03/06 - 2013/05/19   Radek Kratina (1928-1999), Dům U Kamenného zvonu, Praha
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1964/05 - 1964/06   Paříž, Zámek Troja, Praha
1964/07/01 - 1964/08/16   Slovenská ilustrácia, Staroměstská radnice, Praha
1964/07/26 - 1964/10/31   Praha v obrazech 1610-1899, Zámek Troja, Praha
1964/09/15 - 1964/09/30   Mexická grafika, Zámek Troja, Praha
1965/04/03 - 1965/04/26   Maďarská grafika a drobná plastika, Staroměstská radnice, Praha
1965/05/12 - 1965/08/15   Sport v umění, Obecní dům, Praha
1965/05/14 - 1965/06/14   Slovenská grafika a kresba 1945-1965, Zámek Troja, Praha
1965/06/08 - 1965/07/15   Praha ve fotografii 1945-1965, Staroměstská radnice, Praha
1965/07/18 - 1965/10/30   Mistři vrcholného baroku, Zámek Troja, Praha
1965/09/03 - 1965/09/27   Fotosalón, Obecní dům, Praha
1965/10/08 - 1965/10/31   Rakouští sochaři, Galerie Václava Špály, Praha
1966/02/01 - 1966/02/11   Praha Alžír, Staroměstská radnice, Praha
1966/02/08 - 1966/03/31   Grafika Praga 66, Obecní dům, Praha
1966/03/11 - 1966/04/09   Moskva ve fotografii, Staroměstská radnice, Praha
1966/03/11 - 1966/04/17   Lublaň 1965, Staroměstská radnice, Praha
1966/05/08 - 1966/07/03   Boje a zápasy avantgardy českého moderního výtvarného umění, Obecní dům, Praha
1966/05/08 - 1966/07/03   Boje a zápasy avantgardy českého moderního výtvarného umění, Staroměstská radnice, Praha
1966/05/11 - 1966/06/30   Sochy a obrazy restaurátorů, Staroměstská radnice, Praha
1966/07/08 - 1966/07/31   Současná grafika ve Francii, Staroměstská radnice, Praha
1966/07/15 - 1966/09/06   Co je člověk, Obecní dům, Praha
1966/08/05 - 1966/08/31   Děti tvoří, Staroměstská radnice, Praha
1966/08/15 - 1966/10/30   Mistři vrcholného baroku, Zámek Troja, Praha
1966/09/20 - 1966/10   Aktuální tendence v československém užitém umění a průmyslovém výtvarnictví, Obecní dům, Praha
1966/11/10 - 1966/12/05   Nepoznaná kresba, Obecní dům, Praha
1966/11/24 - 1967/01/31   Vývoj české loutky, Staroměstská radnice, Praha
1966/12/09 - 1966/12/26   Belgická tapiserie, Obecní dům, Praha
1967/03/20 - 1967/04/12   Dítě tvoří, Staroměstská radnice, Praha
1967/03/24 - 1967/05/15   Československá fotografie mezi dvěma světovými válkami, Obecní dům, Praha
1967/05/20 - 1967/10/30   Praha 1618-1800 ze sbírek Muzea hlavního města Prahy, Zámek Troja, Praha
1967/08/01 - 1967/08/31   Erzsbét Szabó, Irén Szuppán, Obecní dům, Praha
1967/09/14 - 1967/10/20   50 let země sovětů, Obecní dům, Praha
1967/10/05 - 1967/11/05   Z grafických sbírek Galerie hlavního města Prahy, Staroměstská radnice, Praha
1967/11/03 - 1967/12/26   Moje Rusko. Výtvarní umelci RSFSR k 50. výročiu VOSR, Obecní dům, Praha
1967/11/10 - 1967/12/31   Vietnam ve fotografii, Staroměstská radnice, Praha
1967/11/15 - 1967/12/17   50 let Velké říjnové socialistické revoluce ve světové literatuře, Staroměstská radnice, Praha
1967/12/05 - 1967/12/30   Mezinárodní plakát, Obecní dům, Praha
1968/02/20 - 1968/03/20   20. výročí Února, Staroměstská radnice, Praha
1968/05/08 - 1968/06/20   Mezinárodní užitá grafika, Obecní dům, Praha
1968/05/23 - 1968/07/10   Francouzské malířství, Staroměstská radnice, Praha
1968/11/05 - 1968/12/08   50. výročí ČSSR, Obecní dům, Praha
1968/12/10 - 1969/02/02   Barevné eseje, Staroměstská radnice, Praha
1969/04/18 - 1969/04/27   Výstava soutěžního návrhu na pomník bojovníků proti fašismu, Obecní dům, Praha
1969/05/22 - 1969/06/22   Litevská knižní grafika, Obecní dům, Praha
1969/06/12 - 1969/07/30   Dětská kresba, Staroměstská radnice, Praha
1969/08/14 - 1969/09/14   Současné tendence ve slovenském malířství, Obecní dům, Praha
1969/10/02 - 1969/11/09   Fotografické cykly a seriály, Obecní dům, Praha
1969/11/05 - 1969/12/07   Volné sdružení "S", Staroměstská radnice, Praha
1970/01/08 - 1970/02/01   Estonská moderní grafika, Obecní dům, Praha
1970/02/12 - 1970/04/15   Sztuka młodej Polski, Obecní dům, Praha
1970/04/21 - 1970/04/28   Alžírské obrazy a kresby, Městská knihovna Praha, Praha
1970/04/21 - 1970/04/28   Alžírské obrazy a kresby, Staroměstská radnice, Praha
1970/05/04 - 1970/06/28   Obrazy a plastiky ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Staroměstská radnice, Praha
1970/06/18 - 1970/07/05   Curriculum vitae, Staroměstská radnice, Praha
1970/07/09 - 1970/11/01   Žena / Die Frau, Obecní dům, Praha
1970/11/06 - 1970/11/27   Život v nás, Obecní dům, Praha
1970/11/26 - 1970/12/15   Akvarely sovětských mistrů, Staroměstská radnice, Praha
1970/12/18 - 1971/02/07   Nová fotografie USA, Staroměstská radnice, Praha
1971/01/08- 1971/01/31   Výstava soutěžních návrhů na Leninův pomník, Staroměstská radnice, Praha
1971/02   Kubánský plakát, Staroměstská radnice, Praha
1971/02/24 - 1971/04/04   Plakát ve službách společnosti, Obecní dům, Praha
1971/04/22 - 1971/05/12   Výstava soutěžních návrhů na pomátník Johannese Keplera a Tycho de Brahe, Staroměstská radnice, Praha
1971/05/21 - 1971/06/20   Mladí rumunští výtvarníci, Staroměstská radnice, Praha
1971/06/08 - 1971/07/31   20 let Keramo, Staroměstská radnice, Praha
1971/06/29 - 1971/08/29   Slovenské fotografické cykly, Obecní dům, Praha
1971/07/02 - 1971/09/05   Děvín v obrazech a grafikách, Staroměstská radnice, Praha
1971/07/22 - 1971/08/22   Současné egyptské výtvarné umění, Galerie Československý spisovatel, Praha
1971/09/14 - 1971/11/30   Sport v zrcadle umění, Obecní dům, Praha
1971/09/16 - 1971/11/21   Rakouská fotografie, Staroměstská radnice, Praha
1971/10/05 - 1971/11/21   Bič smíchu, Staroměstská radnice, Praha
1971/12/16 - 1972/03/15   České malířství 1850-1918 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Obecní dům, Praha
1972/02/10 - 1972/04/23   Ženy s kamerou, Staroměstská radnice, Praha
1972/05 - 1972/09   Sochařské setkání 1972, Vojanovy sady, Praha
1972/05/21 - 1972/06/04   Výstava dokumentárních materiálů z roků 1968-1969, Staroměstská radnice, Praha
1972/06/20 - 1972/07/28   Současná estonská grafika, Staroměstská radnice, Praha
1972/06/22 - 1972/09/17   Cykly a seriály - fotografie, Obecní dům, Praha
1972/09/18 - 1972/09/25   Alžírské výtvarné umění, Staroměstská radnice, Praha
1972/09/22 - 1972/10/22   Tschechische antifaschistische Karikaturen, Magistrat von Gross Berlin, Berlín (Berlin)
1972/10/03 - 1972/10/29   Nové umění z hlavního města NDR, Galerie Václava Špály, Praha
1972/11/23 - 1973/01   1. přehlídka restaurátorských prací, Staroměstská radnice, Praha
1972/12/13 - 1973/01   Hudba inspiruje sochaře, Polské kulturní a informační středisko, Praha
1972/12/14 - 1973/02/06   Slovenská krajinomalba 18. a 19. století, Staroměstská radnice, Praha
1973/02/23 - 1973/03/31   Únor a SNB, Obecní dům, Praha
1973/04/10 - 1973/05/27   Manželé s kamerou, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
1973/05 - 1973/09   Sochařské setkání 1973, Vojanovy sady, Praha
1973/05/08 - 1973/05/25   Po stopách Mikoláše Koperníka, Obecní dům, Praha
1973/05/25 - 1973/06/26   Život ve Stockholmu, Staroměstská radnice, Praha
1973/06/28 - 1973/09/19   Staroměstské náměstí, Staroměstská radnice, Praha
1973/08/23 - 1973/10/09   České malířství 1918-1945, Mánes, Praha
1973/09/11 - 1973/09/21   Maďarská secesní grafika, Staroměstská radnice, Praha
1973/10/18 - 1973/11/18   Sovětská dramaturgie na českých scénách, Staroměstská radnice, Praha
1973/11/20 - 1973/12/31   Knižní ilustrace z metropole NDR, Praha, Praha
1973/11/29 - 1974/01/27   Tvůrčí skupiny fotografů, Staroměstská radnice, Praha
1973/11/29 - 1977/01/27   Škola výtvarné fotografie, Staroměstská radnice, Praha
1973/12/05 - 1974/02   Pražští ilustrátoři v Berlíně, Berlín (Berlin), Berlín (Berlin)
1974/02/07 - 1974/03/17   Ex libris - réva a víno, Staroměstská radnice, Praha
1974/02/21 - 1974/03/20   Památková obnova Klarisek, Staroměstská radnice, Praha
1974/03/25 - 1974/04/20   Turecká umělecká keramika, Staroměstská radnice, Praha
1974/03/28 - 1974/05/07   Slovenská ilustrace ze sbírek Galerie hlavního města Bratislavy, Staroměstská radnice, Praha
1974/05/06 - 1974/05/30   Současná sovětská grafika, Staroměstská radnice, Praha
1974/05/13 - 1974/05/26   Bratři Šaulové, Staroměstská radnice, Praha
1974/06 - 1974/09   Sochařské setkání 1974, Vojanovy sady, Praha
1974/06/11 - 1974/08/08   Rupert Kytka, Vojtěch Sapara: Dobrá země, Staroměstská radnice, Praha
1974/06/11 - 1974/08/18   Foto ´74, Staroměstská radnice, Praha
1974/06/17 - 1974/09/01   Život a práce lidu v socialistickém Československu, Zámek Troja, Praha
1974/08/23 - 1974/09/22   Současná slovenská grafika, Staroměstská radnice, Praha
1974/09/05 - 1974/11/17   Portrét ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Staroměstská radnice, Praha
1974/09/19 - 1974/10/13   Malířství a grafika z hlavního města NDR - Berlína, Galerie Československý spisovatel, Praha
1974/10/01 - 1974/10/30   Polská umělecká tkanina, Staroměstská radnice, Praha
1974/11/08 - 1974/11/17   Poznej a braň, Staroměstská radnice, Praha
1974/11/25 - 1974/11/29   Alžírská miniatura, Staroměstská radnice, Praha
1974/12/12 - 1975/02/08   Ženy s kamerou II, Praha, Praha
1975/03/10 - 1975/03/31   Péče o zdraví ženy, Staroměstská radnice, Praha
1975/03/21 - 1975/03/27   SSSR - země cestovního ruchu, Staroměstská radnice, Praha
1975/04/03 - 1975/04/25   Z tvorby nositelů ceny hlavního města Prahy, Vysoká škola politická ÚV KSČ, Praha
1975/04/04 - 1975/04/27   Praze s láskou. Dětská kresba na náměty osvobození a budování hlavního města, Staroměstská radnice, Praha
1975/04/10 - 1975/04/30   Maďarská medaile a drobná plastika, Staroměstská radnice, Praha
1975/05/08 - 1975/06/15   Československo těchto dnů, Staroměstská radnice, Praha
1975/06/23 - 1975/08/01   Keramo, Staroměstská radnice, Praha
1975/07/04 - 1975/07/31   Expoziţia de Pictură Cehă şi Slovacă din Secolul al XX-lea, Muzeul Național de Artă al României - MNAR (National Museum of Art of Romania), Bukurešť (Bucureşti)
1975/09/15 - 1975/11/09   Pieseň o Bratislave, Staroměstská radnice, Praha
1975/09/15 - 1975/11/09   Pražské památky a životní prostředí, Staroměstská radnice, Praha
1975/11/14 - 1975/12/07   Výstava žákovských prací, Staroměstská radnice, Praha
1975/12/04 - 1976/02/01   Praha třicetiletá, Staroměstská radnice, Praha
1976/02 - 1976/03   Sovětská kniha, Staroměstská radnice, Praha
1976/04/08 - 1976/06/07   Srdcem a rozumem, Staroměstská radnice, Praha
1976/06/10 - 1976/07/25   Grafika a plastika z hlavního města NDR - Berlína, Staroměstská radnice, Praha
1976/06/15 - 1976/09/12   Obrazy a plastiky ze sbírek Galerie hlavního města Prahy (Výběr z přírůstků 1970-1975, díl. I), Staroměstská radnice, Praha
1976/08/19 - 1976/09/19   Člověk a Černé moře, Staroměstská radnice, Praha
1976/09   Praha - naše město, Staroměstská radnice, Praha
1976/09 - 1976/10   Ochrana naší ekonomiky, Praha, Praha
1976/10/15 - 1976/12/12   Srdcem a rozumem, Hlavné mesto Bratislava, Bratislava (Bratislava)
1976/11/10 - 1976/11/30   Krása vědecké fotografie, Staroměstská radnice, Praha
1976/12/17 - 1976/12/23   Alžírské umění, Staroměstská radnice, Praha
1977/03/01 - 1977/03/30   Život a práce lidu v socialistickém Československu, Staroměstská radnice, Praha
1977/04/05 - 1977/05/20   Ukázky z restaurátorské činnosti Galerie hlavního města Prahy, Praha, Praha
1977/04/06 - 1977/04/24   Výstava žákovských prací, Staroměstská radnice, Praha
1977/05/13 - 1977/06/19   České malířství a sochařství XX. století. Přírůstky Galerie hlavního města Prahy 1970-1975, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1977/05/31 - 1977/07/06   Rilský klášter, Praha, Praha
1977/06/08 - 1977/06/14   Praha - Alžír. Ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Alžír (Alger), Alžír (Algiers)
1977/06/17 - 1977/07/24   Mistr Svazu československých fotografů II, Staroměstská radnice, Praha
1977/06/29 - 1977/09/04   Praha a střední Čechy v obrazech 19. a počátku 20. století, Středočeská galerie, Praha
1977/07/19 - 1977/08/14   Polsko očima dětí, Staroměstská radnice, Praha
1977/08/25 - 1977/10/16   Ženy s kamerou III, Staroměstská radnice, Praha
1977/10/13 - 1977/11/27   Přírůstky starého umění z Galerie hlavního města Bratislavy, Staroměstská radnice, Praha
1977/10/31 - 1977/11/27   Srdcem a objektivem, Staroměstská radnice, Praha
1977/11/10 -   Výběr z děl našich výtvarných umělců na počest 60. výročí Velké říjnové socialistické revoluce, Výstavní síň Svazu československo-sovětského přátelství, Praha
1977/12/15 - 1978/01/22   Praha - Berlín, Staroměstská radnice, Praha
1978/02/14 - 1978/03/15   Věrni odkazu Února, Staroměstská radnice, Praha
1978/03/08 - 1978/04/30   Žena 1977. Mezinárodní výstava fotografií, Staroměstská radnice, Praha
1978/03/30 - 1978/05/14   Palante - Dikobraz. Z kubánského humoristického časopisu, Staroměstská radnice, Praha
1978/05/06 - 1978/05/21   Pittura céca contemporanea, Palazzo del Monte, Padova (Padua)
1978/07/04 - 1978/07/30   Výstava bulharských karikaturistů, Staroměstská radnice, Praha
1978/07/25 - 1978/08/27   Kresba ve sbírkách Galerie hlavního města Prahy, Staroměstská radnice, Praha
1978/08/02 - 1978/12/30   Karel IV., Palais de l'Unesco Paris, Paříž (Paris)
1978/08/08 - 1978/09/10   Roky a vteřiny, Staroměstská radnice, Praha
1978/08/09 - 1978/09/10   Metro a výtvarné umění, Staroměstská radnice, Praha
1978/10/18 - 1978/10/22   Alžírské výtvarné umění, Staroměstská radnice, Praha
1978/11/08 - 1979/01/07   Česká sociální grafika 20. let ze sbírky Galerie umění Karlovy Vary, Vysoká škola politická ÚV KSČ, Praha
1979/01/09 - 1979/01/28   Fotografie ve vědě a technice, Výstavní síň Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV), Praha
1979/02/18 - 1979/03/25   Výstava Střední průmyslové školy grafické, Staroměstská radnice, Praha
1979/04/02 - 1979/05/09   Obrazy a plastiky ze sbírky Ústřední rady odborů, Staroměstská radnice, Praha
1979/04/18 - 1979/04/27   Osvobození Československa Sovětskou armádou ve výtvarném umění, Lidový dům, Praha
1979/04/24 - 1979/07/08   Kresba 20. století ve sbírkách Galerie hlavního města Prahy, Staroměstská radnice, Praha
1979/05/22 - 1979/08/05   Člověk a čas, Staroměstská radnice, Praha
1979/07/19 - 1979/08/26   Polská secesní knižní grafika a plakát, Staroměstská radnice, Praha
1979/08/16 - 1979/11/11   Ženy s kamerou IV, Staroměstská radnice, Praha
1979/09/12 - 1979/11/18   Současná grafika ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Staroměstská radnice, Praha
1979/12/06 - 1980/01/27   Komorní plastika a sochařská kresba ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Staroměstská radnice, Praha
1980/03/31 - 1980/04/16   Významní berlínští umělci 19 a 20. století, Staroměstská radnice, Praha
1980/06/06 - 1980/06/12   Alžírské lidové umění, Staroměstská radnice, Praha
1980/07/21 - 1980/09/14   Polský nový realismus, Staroměstská radnice, Praha
1980/09/18 - 1980/11/02   Tři bulharští grafici, Staroměstská radnice, Praha
1981/01/15 - 1981/03/15   Čas bojů a vítězství. České výtvarné umění let 1938-1950, Staroměstská radnice, Praha
1981/05/21 - 1981/06/21   Hledání slohu, Staroměstská radnice, Praha
1981/06/02 - 1981/08/03   Kyperské malířství, Staroměstská radnice, Praha
1981/07/01 - 1981/08/02   Rodinný portrét v současném polském malířství, Staroměstská radnice, Praha
1981/08/01 - 1981/08/16   Výstava plakátů k zasedání OSN o odzbrojení, Galerie bratří Čapků, Praha
1982/03/18 - 1982/04/18   Žena ´81, Staroměstská radnice, Praha
1982/04/06 - 1982/05/09   Bechyňská keramika, Staroměstská radnice, Praha
1982/04/27 - 1982/05/30   Světlo v českém malířství generace 80. a 90. let 19. století, Staroměstská radnice, Praha
1982/06/04 - 1982/06/10   Alžírské výtvarné umění, Staroměstská radnice, Praha
1982/07/15 - 1982/09/05   Současná krakovská grafika, Staroměstská radnice, Praha
1982/09/16 - 1982/10/24   Ignác a Běla Kolčákovi, Staroměstská radnice, Praha
1982/10/01 - 1982/12/31   Sovětský cirkusový plakát, Kino Orlík, Praha
1983/01/11 . 1983/02/13   Výsledky restaurátorských prací z kostela sv. Klimenta v Praze, Staroměstská radnice, Praha
1983/01/12 - 1983/02/20   Keramika po vyučování, Staroměstská radnice, Praha
1983/02/17 - 1983/03/06   Sovětská kniha, Staroměstská radnice, Praha
1983/03/01 - 1983/04/10   Umění Peru, Staroměstská radnice, Praha
1983/03/30 - 1983/04/20   Za šťastný život mladé generace, za další snížení její trestně činnosti, Staroměstská radnice, Praha
1983/04/28 - 1983/05/29   Roky a vteřiny, Staroměstská radnice, Praha
1983/07/14 - 1983/08/28   Kreslený humor a grafika k výročí Jaroslava Haška, Staroměstská radnice, Praha
1983/09/15 - 1983/11/06   20 let Galerie hlavního města Prahy, Staroměstská radnice, Praha
1984/01/16 - 1984/02/19   Státní ústav pro rekonstrukci památkových měst, Staroměstská radnice, Praha
1984/02/02 - 1984/03/04   Výstava výtvarné školy na Hollarově náměstí, Staroměstská radnice, Praha
1984/03/05 - 1984/04/08   České a slovenské malířství 20. století ze sbírek Galerie umění Karlovy Vary, Staroměstská radnice, Praha
1984/04/19 - 1984/05/17   Santiago de Santiago, Staroměstská radnice, Praha
1984/07/10 - 12984/08/12   Polští laureáti státní ceny, Staroměstská radnice, Praha
1984/11/08 - 1984/012/31   Studio mladých výtvarníků, Staroměstská radnice, Praha
1984/11/13 - 1985/01/06   Pravoslav Rada, Jindřiška Radová: Výběr z díla 1949-1984, Staroměstská radnice, Praha
1985/03/07 - 1985/04/08   Člověk naší doby v životě a práci. Přehlídka současné portrétní tvorby z tvůrčích pobytů mladých českých výtvarných umělců, Staroměstská radnice, Praha
1985/04/16 - 1985/06/30   Přírůstky Galerie hlavního města Prahy 1975-1985. Malba, Staroměstská radnice, Praha
1985/04/24 - 1985/06/02   Za život v míru, Staroměstská radnice, Praha
1985/09/10 - 1985/09/29   Alexi Načev: Grafika, Paraškev Feredžanov: Plakát, Staroměstská radnice, Praha
1985/12/03 - 1986/01/05   Český neoklasicismus, Staroměstská radnice, Praha
1986/01/16 - 1986/02/23   Kresby ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Staroměstská radnice, Praha
1986/02/21 - 1986/02/26   Alžír, Staroměstská radnice, Praha
1986/03/06 - 1986/04/06   Tvrdošíjní, Staroměstská radnice, Praha
1986/04/29 - 1986/05/25   Praha našich dnů, Staroměstská radnice, Praha
1986/06/10 - 1986/07/13   Devětsil: Česká výtvarná avantgarda dvacátých let, Staroměstská radnice, Praha
1986/06/26 - 1986/09/28   Sochařské setkání (generace 1941-1951), Vojanovy sady, Praha
1986/11/25 - 1987/01/02   Sudek - Funke, Staroměstská radnice, Praha
1987/07/09 - 1987/08/30   Skleněná plastika, Vojanovy sady, Praha
1987/12/01- 1988/01/31   Grotesknost v českém výtvarném umění 20. století, Staroměstská radnice, Praha
1988/03/29 - 1988/04/29   Výstava patnácti. Generace osmdesátých let, Staroměstská radnice, Praha
1988/04/19 - 1988/05/29   Současné bulharské malířství ze sbírek Sofijské městské galerie, Staroměstská radnice, Praha
1988/05/03 - 1988/06/05   Přírůstky 1985-1987, Staroměstská radnice, Praha
1988/06/01 - 1988/08/31   Barevná plastika, Vojanovy sady, Praha
1988/06/23 - 1988/09/11   Skupina Ra, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1988/09/26 - 1988/010/16   Varšavské tvůrčí dílny, Palác kultury, Praha
1988/09/26 - 1988/10/16   Generace: Malíři z Varšavy, Staroměstská radnice, Praha
1988/10/13 - 1988/12/31   Linie / barva / tvar, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1988/12/05 - 1988/12/16   Dny Prahy v Moskvě: Malířství generace 80. let, Moskva, Moskva (Moscow)
1989/01/29 - 1989/02/26   Tschechische Malerei heute, Galerie der Stadt Esslingen, Esslingen am Neckar
1989/02/17 - 1989/03/19   Neoklasicismus II, Staroměstská radnice, Praha
1989/04/18 - 1989/06/04   Střední věk, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1989/06/28 - 1989/09/17   Cesty československé fotografie, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1989/07/03 - 1989/08/31   Keramická plastika, Vojanovy sady, Praha
1989/07/04 - 1989/09/17   Sedm umělců ze Švýcarska, Staroměstská radnice, Praha
1989/12/14 - 1990/02/21   Současné rakouské umění, Dům U Hybernů, Praha
1990/02/13 - 1990/04/01   Predjarie, Staroměstská radnice, Praha
1990/05/04 - 1990/05/28   World Press Photo, Karolinum, Praha
1990/05/16 - 1990/07/01   Franz West - Heimo Zobernig, Staroměstská radnice, Praha
1990/05/31 - 1990/08/28   Fotografie v Čechách 1839-1914, Zámek Troja, Praha
1990/09/20 - 1990/09/23   Český automobilový design 20.-30. let, Zámek Troja, Praha
1990/10/02 - 1990/11/11   Znaky v pohybu / Zeichen im Fluss, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1990/10/11 - 1990/11/11   Jiří David, Bea de Visser, Staroměstská radnice, Praha
1990/12/13 - 1991/02/17   Aventinská mansarda: Otakar Štorch Marien a výtvarné umění, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1991/01/24 - 1991/03/24   Český informel. Průkopníci abstrakce z let 1957-1964, Staroměstská radnice, Praha
1991/04/09 - 1991/06/02   Ve vztahu k prostoru, Staroměstská radnice, Praha
1991/04/30 - 1991/06/16   V obraze / Im Bilde, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1991/06/27 - 1991/08/11   Rod Manderscheidů-Štenberků, Zámek Troja, Praha
1992/04/09 - 1992/05/10   Trigon. 8 x 2 umělců z Evropy, Mánes, Praha
1992/04/22 - 1992/05/31   Fakta. Současné umění z Bavorska, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1992/05/15 - 1992/06/14   Prešparty: Nový sen, Staroměstská radnice, Praha
1992/06/18 - 1992/07/26   Sochařství 1988-1992 (generace osmdesátých let), Dům U Kamenného zvonu, Praha
1992/10/16 - 1992/11/22   Magia naturalis: Mnichovští umělci v Praze, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1992/10/16 - 1992/11/22   Magia naturalis: Mnichovští umělci v Praze, Městská knihovna Praha, Praha
1992/10/20 - 1992/11/19   Nikdo nepomůže nikomu / Das Gute muß gut sein, Staroměstská radnice, Praha
1992/12/18 - 1993/01/31   Pocta Rodinovi: Rodin a čeští následovníci, Staroměstská radnice, Praha
1993/04/06 - 1993/05/02   Jenifer Bolande, Milena Dopitová, Pipilotti Rist, Mio Shirai, Staroměstská radnice, Praha
1993/06/22 - 1993/08/29   Krajina v současném výtvarném umění, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1993/06/30 - 1993/09/26   Magister Theodoricus: Restaurované deskové obrazy z kaple sv. Kříže na Karlštejně, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1993/07/07 - 1993/09/12   Přírůstky Galerie hlavního města Prahy. Výběr z let 1987-1992, Staroměstská radnice, Praha
1993/12/15 - 1994/01/23   John Cage, Francois Morellet, Milan Grygar: Otevřená forma, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1994/07/28 - 1994/10/23   Ohniska znovuzrození, Městská knihovna Praha, Praha
1994/10/10 - 1994/10/30   Milena Dopitová, Pavel Humhal, The Leo Model Exhibition Hall, Gerard Behar Center, Jeruzalém (Jerusalem)
1994/11/29 - 1995/02/05   Jitka Svobodová, Jiří Štourač, Staroměstská radnice, Praha
1994/12/15 - 1995/02/28   1. bienále mladého umění Zvon ´94, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1995/02/22 - 1995/05/21   Nově restaurovaná díla barokního umění, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1995/04/13 - 1995/05/21   Ze švédské královské sbírky, Staroměstská radnice, Praha
1995/07/11 - 1995/01/10   Much POP and more ART: Umění šedesátých let v grafikách, multiplech a publikacích, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1995/09/14 - 1995/10/05   Umění z Jeruzaléma, Staroměstská radnice, Praha
1995/11/15 - 1996/01/07   Létat, odejít, zmizet: Moskevské konceptuální umění 70.-90.let, Městská knihovna Praha, Praha
1996/03/14 - 1996/04/08   Ticho pro dvanáct hlasů, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1996/04/02 - 1998/12/31   Keramická sbírka Hugo Vavrečka, Zámek Troja, Praha
1996/04/25 - 1996/08/25   Umělecké sdružení Sursum, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1996/04/30 - 1996/09/08   V prostoru 20. století: České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy, Městská knihovna Praha, Praha
1996/10/15 - 1997/01/05   Český surrealismus 1929-1953, Městská knihovna Praha, Praha
1996/12/17 - 1997/02/23   2. bienále mladého umění Zvon '96, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1997/06/10 - 1997/09/30   Opus magnum, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1997/11/25 - 1998/01/25   Karel Miler, Petr Štembera, Jan Mlčoch: 1970 - 1980, Staroměstská radnice, Praha
1998/03/06 - 1998/05/31   Close Echoes, Městská knihovna Praha, Praha
1998/03/31 - 1998/05/31   Lukáš Jasanský, Martin Polák: Pragensie, Staroměstská radnice, Praha
1998/05/19 - 1998/12/31   Obrazy a móda v 19. století, Zámek Troja, Praha
1998/05/19 - 2000/03/30   Po stopách Marco Pola, Zámek Troja, Praha
1998/06/02 - 1998/08/30   L´art brut, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1998/09/20 - 1998/11/22   Close Echoes, Kunsthalle Krems, Krems an der Donau
1998/10/16 - 1999/01/17   František Bílek, Alfons Mucha, Stockholm, Stockholm
1998/10/22 - 1999/01/31   Skupina 42, Městská knihovna Praha, Praha
1999/03/03 - 1999/05/30   Moderní krása: Česká fotografická avantgarda 1918-1948, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1999/06/29 - 1999/08/29   Toužící oko / The desiring Eye, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1999/10/22 - 2000/01/09   3. bienále mladého umění Zvon '99: Blue Fire, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1999/11/24 - 2000/03/26   Akce, slovo, pohyb, prostor - experimenty v umění šedesátých let, Městská knihovna Praha, Praha
2000/02/03 - 2000/04/09   Poezie a skutečnost, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2000/05/18 - 2001/10/31   Čínské laky ze sbírek Náprstkova muzea, Zámek Troja, Praha
2000/05/18 - 2001/10/31   Palné zbraně ze sbírek Národního muzea, Zámek Troja, Praha
2000/05/18 - 2001/10/31   Pudr a benzín, Zámek Troja, Praha
2000/09/27 - 2000/12/31   Aktuální nekonečno, Městská knihovna Praha, Praha
2001/04/27 - 2001/07/01   Prostor a čas v Megapoli / Space and Time in Megapolis, Městská knihovna Praha, Praha
2001/05/15 - 2002/04/30   František Bílek, Otokar Březina: Ruce, Bílkova vila, Praha
2001/05/31 - 2001/10/31   Radana Hamsíková, Mojmír Hamsík: Restaurované barokní obrazy a polychromované sochy, Zámek Troja, Praha
2001/06/21 - 2001/09/16   Scenérie a hráči / Settings & Players, Staroměstská radnice, Praha
2001/11/01 - 2002/01/06   Sbírka Berlinische galerie / Die Sammlung der Berlinischen galerie, Městská knihovna Praha, Praha
2002/02/20 - 2002/05/05   4. bienále mladého umění Zvon 2002, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2002/02/20 - 2002/05/05   4. bienále mladého umění Zvon 2002, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2002/02/20 - 2003/03/30   Slovenská fotografie 1925-2000, Městská knihovna Praha, Praha
2002/05/15 - 2005/05/2005   Česká plastika / Czech Sculpture. Výběr ze sbírek Galerie hlavního města Prahy 1900-1970, Zámek Troja, Praha
2002/07/03 - 2002/09/22   Mladý maso / Young Flesh, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2003/03/12 - 2003/05/04   The View from here, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2003/05/28 - 2003/09/07   Zachráněné dědictví: Výběr restaurovaných soch a objektů ze zatopených sbírek ze zámku Troja, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2003/06/18 - 2003/09/28   O tělech a jiných věcech / Von Körpern und anderen Dingen / Of body and Other Things, Městská knihovna Praha, Praha
2003/09/28 - 2003/11/30   Aus Liebe. Die Generation der neunziger Jahre aus Prag, Galerie der Stadt Remscheid, Remscheid
2003/10/24 - 2004/01/25   Práce na papíře ze sbírky Jana a Medy Mládkových, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2003/11/12 - 2004/02/01   Umělecká beseda, Městská knihovna Praha, Praha
2004/04/22 - 2004/08/22   Other times: Současné britské umění, Contemporary British Art, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2004/09/16 - 2005/01/02   Libeňský plynojem, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2004/09/18 - 2005/01/02   Filla - Sudek, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2005/02/16 - 2005/05/08   A na co myslíš ty, Městská knihovna Praha, Praha
2005/04/15 - 2005/06/05   5. bienále mladého umění Zvon 2005, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2005/06/03 - 2005/10/16   The Pope Smoked Dope / Papež kouřil trávu, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2005/06/09 - 2005/10/31   Krásy a tajemství České republiky, Zámek Troja, Praha
2005/06/23 - 2005/09/25   Česká fotografie 20. století / Czech photography of the 20th century, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2005/06/29 - 2005/10/09   Česká fotografie 20. století / Czech photography of the 20th century, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2005/07/01 - 2005/10/09   Česká fotografie 20. století / Czech photography of the 20th century, Městská knihovna Praha, Praha
2005/10/12 - 2005/11/10   Art nouveau in Progress, Staroměstská radnice, Praha
2005/10/20 - 2006/01/08   Horká jehla: Grafika 80. let, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2005/10/26 - 2006/05/01   Umělci Skupiny 42, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2005/10/27 - 2006/01/08   Život věcí: Idea zátiší ve fotografii 1840-1985, sbírka Siegert / The Life of Things: The Idea of Still Life in Photography 1840-1985, the Siegert Collection, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2005/11/04 - 2006/01/01   Cena Jindřicha Chalupeckého. Finále 2005, Městská knihovna Praha, Praha
2005/11/09 - 2006/01/29   Prievan: Současná slovenská malba 2000-2005, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2006/02/15 - 2006/05/14   František Gross, František Hudeček, Městská knihovna Praha, Praha
2006/04/04 - stálá expozice   Věčné léto v římské vile / Eternal Summer in a Roman Villa, Zámek Troja, Praha
2006/05/17 - 2006/08/27   Dary & nedary. Trigon a výtvarníci, sbírka Vladislava Zadrobílka, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2006/05/30 - 2006/10/01   Abstrakce první poloviny 20. století ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2006/06/13 - 2006/09/17   Art brut. Sbírka abcd, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2006/07/03 - 2006/10/22   Co bych byl bez tebe... / Was wäre ich ohne dich... / What would I be without you...: Německé umění posledních čtyřiceti let / German Art Last Forty Years, Městská knihovna Praha, Praha
2006/09/21 - 2007/01/14   Ten, ta, to. Fotografie a objekt v 90. letech 20. století ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2006/11/28 - 2007/03/04   Křičte ústa! Předpoklady expresionismu / Mouth scream! Roots of Expressionism, Městská knihovna Praha, Praha
2007/01/12 - 2007/03/25   Autovize, Staroměstská radnice, Praha
2007/05/04 - 2007/08/19   Hrubý domácí produkt, Městská knihovna Praha, Praha
2007/07/11 - 2007/09/23   V síti dialogů, Staroměstská radnice, Praha
2007/09/19 - 2007/11/25   Zaostalí, Městská knihovna Praha, Praha
2007/10/03 - 2007/12/30   Fantomy a atomy: České umění 1938 – 1958 ze sbírky Galerie Zlatá husa, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2007/10/10 - 2007/11/11   Transfery. 5. mezinárodní trienále grafiky, Staroměstská radnice, Praha
2007/10/17 - 2007/12/02   Prostor pro intuici, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2007/12/21 - 2008/03/23   Resetting. Jiné cesty k věcnosti / Alternative Ways to Objectivity, Městská knihovna Praha, Praha
2008/03/05 - 2008/04/13   Současný český kubismus / Contemporary Czech Kubism, Staroměstská radnice, Praha
2008/04/22 - 2008/06/01   Guma Guar: Meze tolerance, Staroměstská radnice, Praha
2008/05/14 - 2008/09/21   Bruselský sen, Městská knihovna Praha, Praha
2008/06/27 - 2008/09/21   6. bienále mladého umění Zvon 2008, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2008/07/02 - 2008/10/05   Z nových přírůstků, Staroměstská radnice, Praha
2008/07/15 - 2008/11/02   Green Space, Zámek Troja, Praha
2008/10/22 - 2009/02/01   Bytosti odnikud: Metamorfózy akademických principů v malbě 1. poloviny 20. století, Městská knihovna Praha, Praha
2008/10/23 - 2009/02/22   1960 → Súčasnosť/ Slovenské umění + čeští hosté., Dům U Zlatého prstenu, Praha
2008/11/14 - 2009/01/18   Beautiful People et La Blessure Secrète (a skryté rány), Staroměstská radnice, Praha
2009/02/06 - 2009/05/03   Prinzhornova sbírka, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2009/03/31 - 2009/06/28   V spektru rozmanitosti 11+1 / In the Spectrum of Diversity 11+1, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2009/05/28 - 2009/08/30   Monument transformace, Městská knihovna Praha, Praha
2009/07 - 2009/10   Green Space, Zámek Troja, Praha
2009/09/03 - 2009/11/01   Karel Teige, Zbyněk Baladrán: Asymetrická harmonie / An Asymmetric Harmony, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2009/10/02 - 2010/01/10   Narušitelé hranic / Crossing Frontiers, Městská knihovna Praha, Praha
2009/10/28 - 2010/01/03   Tenkrát na Východě. Češi očima fotografů 1948–1989 / Once Upon a Time in the East. Czechs through the Eyes of Photographers, 1948-1989, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2009/11/17 -   Po sametu / After Velvet. Současné české umění s přesahy do minulosti / Contemporary Czech Art with Past Connotations, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2010/05/28 - 2010/09/19   Roky ve dnech: České umění 1945-1957, Městská knihovna Praha, Praha
2010/06/30 - 2010/10/03   7. bienále mladého umění Zvon 2010, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2011/02/02 - 2011/05/01   Fundamenty & sedimenty / Vzpoura hraček 2011, Městská knihovna Praha, Praha
2011/05/05 - 2011/09/04   Polohy současné abstrakce, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2011/05/26 - 2011/09/25   Konec avantgardy?: Od mnichovské dohody ke komunistickému převratu, Městská knihovna Praha, Praha
2011/06 - 2011/10   Green Space, Zámek Troja, Praha
2012/06/28 - 2012/09/23   London Twelve. Současné britské umění, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2012/10/10 - 2013/01/27   Městem posedlí, Městská knihovna Praha, Praha
komentovaná prohlídka
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2010/09/24 -   Bílkova vila, Bílkova vila, Praha
nevýtvarná
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2004/05/01 - 2004/10/31   Národní pomník Františka Bílka z roku 1908 / František Bílek's Naional Monument (1908), Bílkova vila, Praha
stálá/dlouhodobá expozice
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1998/05/04 -   České umění 1900-1990 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Dům U Zlatého prstenu, Praha
1998/05/04 - 2001/04/30   Současné umění, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2012/05/10 - 2016/12/31   Alfons Mucha: Slovanská epopej, Veletržní palác, Praha

Přehled výstav 1964-2012

institution, city
Galerie hlavního města Prahy, Praha

Přehled výstav 1964-2012

  institution, city, signature, notes  
  G 92750