London Twelve. Současné britské umění

date of exhibition: 2012/06/28 - 2012/09/23
institution: Dům U Kamenného zvonu
type of exhibition: kolektivní