Adéla Ducháčková: Květy a jiné světy

date of exhibition: 2013/04/11 - 2013/06/02
institution: Galerie moderního umění
type of exhibition: autorská

notes:
-
Výstava poprvé představí širší soubor kreseb medijní kreslířky Adély (Addy) Ducháčové (1882–1952) z železnobrodského spiritistického okruhu. Dobové záznamy dokládají, že autorka vystavovala své práce na četných výstavách medijních kreseb od desátých do třicátých let 20. století, ale teprve vzácná kolekce ze soukromé sbírky dnes dává možnost pohlédnout na tvorbu jako celek spojený s oblíbeným florálním tématem.
Její vitální květy stojící na rozhraní reality a imaginace jsou uhrančivým svědectvím „vnitřní přírody“ spojené s bohatou symbolikou. Příroda Addy Ducháčové přináší naléhavá sdělení z „jiných světů“. Autorka je někdy vyjadřuje i textovým doprovodem, jednoznačně plynoucím na vlnách duchovních ideálů podkrkonošského spiritismu. Barevnost a radostná vitalita jejích bravurních kreseb květů a florálních motivů může být výrazem optimistického tajemství o možnostech života v různých mentálních rovinách.
Objevná výstava nám umožní nahlédnout do nitra senzibilní duše medijní umělkyně z českého okruhu art brut, jenž se těší vzrůstajícímu zájmu odborné i laické veřejnosti, a přinese další poznání oněch neobyčejných kreslířských výkonů.
galerieroudnice.cz