Nablízko a nadostřel 2

date of exhibition: 2012/05/27 - 2012/07/29
institution: Sýpka Klenová
type of exhibition: kolektivní