Bulharská grafika

Subordinate Document
published, title (subtitle)
1970   Pražské výstavy
1971   Přehled výstav v Praze v letech 1970 a 1971