Willy Horný

date of exhibition: 2004/03/04 - 2004/04/25
institution: Dům U Jonáše
type of exhibition: autorská