Sněhové stopy Ladislava Čepeláka

type: autorská
place of exhibition: Galerie výtvarného umění
date of exhibition: 2014/06/26 - 2014/10/05

note:
Profesor Ladislav Čepelák, jedna z největších osobností české grafiky 20. století a mnohaletý pedagog pražské akademie, by se 25. června dožil 90 let. Přesně v tento den bude v Chebu zahájena komorní výstava, která představí zhruba polovinu z celkové kolekce čtyřiceti sedmi listů ve sbírkách GAVU Cheb z let 1958 až 1983, zejména v charakteristických výjevech zimních polí, zasněžených stromů a ptačích hnízd. Ladislav Čepelák v nich stvořil zcela jedinečnou vizi přírody a české krajiny. Na úvod jsou prezentovány grafické listy z raného souboru Hospody (1958–1960), na nichž zobrazil taneční páry a pijáky. Jádro vystaveného souboru však spočívá v grafikách ze souborů Slánská krajina, Sněhové stopy, Sněhové brázdy a Tání, vzniklých v šedesátých letech, jejichž společným prvkem je zachycení již mizejícího sněhového pokryvu. Krajina okolo Slaného tu vystupuje ve své prosté monumentalitě. V těchto pracích autor interpretoval českou krajinu v novém rozměru, když vyjádřil její dramatické, elegické i poetické vrstvy.

Sněhové stopy Ladislava Čepeláka

person   born
Čepelák Ladislav   25. 6. 1924    

Sněhové stopy Ladislava Čepeláka

institution, city, address
Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb), nám. Krále Jiřího z Poděbrad 16

Sněhové stopy Ladislava Čepeláka

person   born
Vachudová Božena   24. 3. 1953    

Sněhové stopy Ladislava Čepeláka

katalog autorský
  published   title (subtitle)
  2014   Sněhové stopy Ladislava Čepeláka
program
  published   title (subtitle)
  2014   Galerie výtvarného umění v Chebu / Galerie der bildenden Kunst in Eger (Léto / Sommer 2014)