Hanes & Plebe: Boy Scouts of Freedom (Graffiti Boom 05)

type: kolektivní
place of exhibition: Galerie výtvarného umění
date of exhibition: 2014/06/21 - 2014/09/07

note:
Malá galerie

Součástí letošního festivalu Graffiti Boom 05 je i výstava dvojice Hanes & Plebe, kteří patří do pětičlenné pražské crew Be Boys. Hanes & Plebe vyznávají graffiti v jeho tradiční, tzv. old schoolové podobě. Koncept jejich chebské výstavy je založen na myšlence, že graffiti sdílí hned několik znaků s jinou, na první pohled jemu zcela vzdálenou aktivitou – se skautstvím. Jsou si podobné už jen jistou hermetičností, jež se projevuje ve specifických rituálech a v symbolickém jazyku znaků a šifer, přístupných jen zasvěceným. Skauti i writeři žijí v souladu s určitými pravidly, která chápou jako životní styl, většina dovedností a schopností je dosahována neformálním vzděláváním. Skautská organizace je založena na práci v malých skupinkách, členové se uvnitř respektují, doplňují a navzájem učí jeden od druhého; obdobně je tomu i u tzv. graffiti crews. Výstava je založena na známých reáliích skautingu (stan, kanoe, pagoda…), jež se však stávají podkladem pro aplikaci graffiti. Instalace tak poodhaluje skryté významy i způsob utváření identity v obou odlišných subkulturách.

Hanes & Plebe: Boy Scouts of Freedom (Graffiti Boom 05)

person   born
Hanes        
Plebe        

Hanes & Plebe: Boy Scouts of Freedom (Graffiti Boom 05)

institution, city, address
Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb), nám. Krále Jiřího z Poděbrad 16

Hanes & Plebe: Boy Scouts of Freedom (Graffiti Boom 05)

person   born
Gordon Jiří        

Hanes & Plebe: Boy Scouts of Freedom (Graffiti Boom 05)

program
  published   title (subtitle)
  2014   Galerie výtvarného umění v Chebu / Galerie der bildenden Kunst in Eger (Léto / Sommer 2014)