Milada Mikulová: Ilustrace k pohádkám Boženy Němcové

institution, city, address
Památník národního písemnictví, Praha, Strahovské nádvoří 1/132
Spolek českých bibliofilů, Praha, P. O. Box 22
Svaz českých výtvarných umělců, Praha, Gottwaldovo nábřeží 250