Běla Kolářová: Otisk, stopa, linie

institution, city, address
Fotograf Gallery, Praha, Školská 28