Nové vzory látek pro váš byt

date of exhibition: 1985/11/25 - 1985/11/29
institution: Výstavní síň Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV)
type of exhibition: kolektivní