Martin Salcman: Výběr z životního díla

person, born
Jiránek Miloslav, 24. 9. 1924