Figurama 12

date of exhibition: 2012/12/06 - 2012/12/19
institution: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
type of exhibition: kolektivní

notes:
UTB Zlín - Academia centrum