Martin Froulík: Výlet do hor

date of exhibition: 2014/10/05 - 2015/11/22
institution: galerie sam83
type of exhibition: autorská

notes:
Výlet do hor je v galerii Sam83 čtvrtou z výstav, které se věnují ostravské umělecké scéně. Zaměření v programu galerie na specifické město, jakým je Ostrava, není náhodné. Vytváří fyzickou paralelu vědomí, že nejen to, co je centrální a prvotní, je jsoucí. Zjednodušeně tento koncept dokumentuje v různých pohledech existenci, charakter a podmínky vzniku umění v postindustriálním městě na okraji malého státu, který je sám periferií, a snaží se narovnat zakřivenou centralizující optiku.