There is Nothing There

type: kolektivní
place of exhibition: Czech Centre New York (České centrum New York)
date of exhibition: 2012/03/09 - 2012/04/11

note:
--

Výstava zachycuje práci pěti umělců z České republiky: Zdeny Kolečkové, Evy Kotátkové, Karla Milera, Kateřiny Šedé a Michaely Thelenové.

Počátky There Is Nothing There nalezneme v jediném snímku - „Closer to the Clouds“ konceptuálního umělce a autora Karla Milera. Zkoumáním tohoto Milerova díla docházíme k závěru, že tento snímek z roku 1977 představuje autorův postoj vůči prázdné krajině, která se pozvedává nad půdou a směřuje nahoru. Přestože Miler upozorňuje na metaforické pojímání jeho práce se slovy „je v rukou každého svými schopnostmi přiblížit se oblakům“, nemůžeme si nepovšimnout a neinterpretovat jeho práci jako přání dočasně se odpoutat od země sounáležitosti.

There Is Nothing There představuje spolupráci Karla Milera s čtyřmi mladými současnými umělci pocházejícími z České republiky. Jestliže je současné globální umění v tomto období transkulturní výměny vymezeno světoobčanskými představami – neustále směřujícími ven – pak česká obměna, tak jak je prezentována v rámci této výstavy, může být decentně chápána jako jiná. Charakterizovány svým vnitřním obratem, tyto práce se soustřeďují na své bezprostřední okolí, ať už se ono týká společnosti, které umělci náleží, anebo krajiny, které jsou součástí. Tento vnitřní obrat by však něměl být spojován s provincialismem či maloměšťáctvím, neboť kriticky pracuje s pravidly společnosti a se sociální hierarchií a překonává tak stereotypní pohled.

Znovukonfigurací sociální, historické a geografické krajiny a současným uchopením podoby kulturního vrstvení se jednotliví umělci snaží abstraktně zachytit představy spojené s identitou a sounáležitostí, jež odhalují určité napětí vyryté do krajiny a do sociální struktury České republiky – napětí, jež bylo potlačeno v období mezi neúspěchem komunistické utopie a vytrvalým kapitalistickým šířením.

Pro svůj „Líšeňský profil“ Kateřina Šedá spolupracuje s mnoha místními dobrovolníky s cílem nalézt tu osobu, jejíž profil nejvíce odpovídá fyzické podobě jejího města – Líšeň. „Hromada“ Evy Kotátkové znázorňuje vyřazené domácí předměty odložené na veřejných plochách a jejich hravé přesunutí jednotlivci. Autorka Zdena Kolečková ve své práci „Jestli mě necháš, změní mě to?” odhaluje psychologický a historický průběh místních specifik, na který navazují “Krajinky” Michaely Thelenové představující nejednoznačnou architektonickou skutečnost post-industriální krajiny severních Čech.

Výstavu There Is Nothing There vede na pozvání Českého centra v New Yorku kurátor Niels Van Tomme, vedoucí Art and Media v rámci Provisions Learning Project. Název výstavy byl inspirován stejnojmenným uměleckým dílem Kateřiny Šedé.

There is Nothing There

person   born
Kolečková Zdena   3. 11. 1969    
Koťátková Eva   1. 9. 1982    
Miler Karel   9. 2. 1940    
Šedá Kateřina   12. 12. 1977    
Thelenová Michaela   6. 6. 1969    

There is Nothing There

institution, city, address
Czech Centre New York (České centrum New York), New York City (New York), 321 East 73rd Street

There is Nothing There

person   born
Van Tomme Niels        

There is Nothing There

podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  2012   There is Nothing There