Současné rumunské umění

date of exhibition: 1968
institution: Výstavní síň Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV)
type of exhibition: kolektivní