Dějiny grafiky II - tisk z hloubky

date of exhibition: 1965/06/04 - 1965/07/04
institution: Kabinet grafiky
type of exhibition: kolektivní