Nad povrchem

date of exhibition: 2012 - 2012/01/27
institution: Akademie věd České republiky
type of exhibition: kolektivní