Mánes ve mlýnici

institution, city, address
Městská část Praha 8, Praha, _
Sdružení Serpens, _, _
Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha, _